3 phút đóng gói hàng hóa XK >>>

      Đóng gói hàng hóa là công việc quan trọng để đảm bảo an toàn hàng hóa trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ. Các nhà quản trị luôn trăn trở làm thế nào để chắc chắn 100% hàng hóa an toàn khi lưu thông trong khi phải tối thiểu hóa chi phí. Chúng tôi chỉ cần 3 phút để đóng gói một kiện hàng, một pallet nhưng có thể đảm bảo an toàn 100% cho hàng hóa của bạn khi lưu thông. Nhà quản trị thường nghĩ rằng trong lúc khó khăn giảm được chi phí nào thì tốt cái đó nên thường bỏ qua khâu đóng gói. Nhưng điều đó là sai lầm vì nếu bạn bỏ ra 1đ chi phí đóng gói thì bạn sẽ tiết kiệm được 1đ chi phí bốc xếp và + thêm sự an toàn cho hàng hóa. Thực tế là nhiều hàng vỡ, hỏng phải bỏ đi do thiếu sự đóng gói cẩn thận và đúng qui cách. Đừng tiếc 3 phút để phải làm lại từ đầu!

 Chúng tôi_ VinAsim, doanh nghiệp tiên phong trong việc áp dụng chuẩn mực đóng gói, khuyến cáo khách hàng đừng tiếc 3 phút để trở thành nhà quản trị tài ba!

Nếu quý vị thấy có băn khoăn với các vấn đề kể trên xin hãy gọi để chúng tôi để có các giải pháp tối ưu..

      A LÔ mọi lúc, mọi nơi: 0966 443 440/1

Tin Liên Quan