SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  

Được thành lập vào năm 2004 với vai trò là công ty vận tải tư nhân. Năm 2014 đổi thành ASIM, tham gia vào lĩnh vực Logistic toàn cầu. Hiện là một trong những đơn vị uy tín nhất ngành logistic Việt Nam, và là đơn vị đi đầu về việc cải tiến, áp dụng công nghệ trong việc điều hành và quản lý sản xuất.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chúng tôi xem Kinh doanh là nền tảng của một xã hội phát triển; người làm kinh doanh là người kết hợp đam mê và trí tuệ để tạo ra lợi ích cho bản thân và Xã hội.  DN với mục tiêu kinh doanh nhưng phải tạo được nhiều việc làm cho xã hội, tạo môi trường làm việc tốt cho người lao động, Doanh nhân phải biết gắn Doanh nghiệp với Trách nhiệm cộng đồng và góp phần làm cho cộng đồng xã hội ngày một tốt hơn.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ

Xây dựng một Doanh nghiệp logistics qui mô quốc gia, đủ sức cạnh tranh quốc tế; đảm đương được nhiệm vụ dẫn dắt và định hướng cho sự phát triển của ngành, tạo ra nhiều công ăn việc làm chất lượng cho người lao động.

TẦM NHÌN 2030

Đến năm 2030 phải trở thành một thương hiệu quốc gia, 2035 thuộc top 100 thương hiệu mạnh quốc gia; đủ sức gánh vác những trọng trách lớn của đất nước

 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  • GIAO TIẾP THÂN THIỆN- LÀM VIỆC ĐÚNG GIỜ-
  • THÔNG TIN CHÂN THỰC- HÀNH ĐỘNG KỊP THỜI-
  • PHẢN BIỆN CHỪNG MỰC- HỘ GIÚP TỐI ĐA.

Ngoài ra,chúng tôi xây dựng 1 số tiêu chí văn hóa trở thành qui định riêng của DN:

  • không nói rối khách hàng;
  • không nói xấu đồng nghiệp;
  • không nói tục, chửi thề
  • không mắc các bệnh xã hội.

Làm việc với ASIM là quý khách đang giao tiếp với những con người cam kết và giữ chữ Tín hàng đầu.