1-TOP DN UY TÍN

TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam

By : 362 Views22/11/2017
TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam

TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam

     Tháng 9/2014 đánh dấu bước phát triển vượt bậc sau cái bắt tay lịch sử với doanh nghiệp … Đọc thêm » “TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam”

Xem thêm

     Tháng 9/2014 đánh dấu bước phát triển vượt bậc sau cái bắt tay lịch sử với doanh nghiệp Hàn quốc, chúng tôi ghi tên mình vào danh sách các nhà xuất khẩu Việt nam khi chính thức xuất khẩu hàng hóa là than củi và gỗ dăm sang thị trường Hàn quốc, sau đó là Nhật bản. Kể từ đây, hàng năm chúng tôi cả trực tiếp...Đọc Thêm

Khách hàng đã hài lòng?

By : 1278 Views21/11/2017
Khách hàng đã hài lòng?

Khách hàng đã hài lòng?

   Khách hàng đã hài lòng? là câu hỏi mà Asim luôn tự vấn mình.    Chúng tôi kinh doanh … Đọc thêm » “Khách hàng đã hài lòng?”

Xem thêm

   Khách hàng đã hài lòng? là câu hỏi mà Asim luôn tự vấn mình.    Chúng tôi kinh doanh dựa trên 3 tiêu chí: CHÂN – THIỆN – MỸ.  1.Giá trị sản phẩm dịch vụ CHÂN thực;  2.Nhân viên giao tiếp THIỆN cảm và  3.Văn hóa phục vụ làm nên nét đẹp Thẩm MỸ    Trong đó mỗi giá trị là đại diện cho một đặc...Đọc Thêm