1-TOP DN UY TÍN

TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam

By : 307 Views22/11/2017
TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam

TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam

     Tháng 9/2014 đánh dấu bước phát triển vượt bậc sau cái bắt tay lịch sử với doanh nghiệp … Đọc thêm » “TOP Doanh nghiệp uy tín tại Việt nam”

Xem thêm

     Tháng 9/2014 đánh dấu bước phát triển vượt bậc sau cái bắt tay lịch sử với doanh nghiệp Hàn quốc, chúng tôi ghi tên mình vào danh sách các nhà xuất khẩu Việt nam khi chính thức xuất khẩu hàng hóa là than củi và gỗ dăm sang thị trường Hàn quốc, sau đó là Nhật bản. Kể từ đây, hàng năm chúng tôi cả trực tiếp...Đọc Thêm

Khách hàng đã hài lòng?

By : 1198 Views21/11/2017
Khách hàng đã hài lòng?

Khách hàng đã hài lòng?

Khách hàng đã hài lòng? là câu hỏi mà Asim luôn tự vấn mình. Chúng tôi kinh doanh dựa trên … Đọc thêm » “Khách hàng đã hài lòng?”

Xem thêm

Khách hàng đã hài lòng? là câu hỏi mà Asim luôn tự vấn mình. Chúng tôi kinh doanh dựa trên 3 tiêu chí: CHÂN – THIỆN – MỸ.  1.Giá trị sản phẩm dịch vụ CHÂN thật;  2.Dịch vụ bán hàng THIỆN cảm và  3.Văn hóa (cách chúng tôi cung cấp dịch vụ) tạo nên nét đẹp Thẩm MỸ Trong đó mỗi giá trị là đại diện...Đọc Thêm