Vận chuyển hàng hóa quá khổ >>>

     Hàng hóa quá khổ được hiểu là hàng có tính chất đặc biệt như máy móc thiết bị sử dụng cho các nhà máy, máy công trình, nhà thép tiền chế- khung nhà xưởng, thiết bị cho nhà máy thủy điện… mà có kích thước lớn. Vì vậy quá trình xếp dỡ vận chuyển đòi hỏi cần có đơn vị có kinh nghiệm và kỹ năng xếp dỡ. Nếu việc xếp dỡ ko có kỹ năng rất dễ để xảy ra hỏng hóc hoặc mất an toàn khi vận chuyển. Một phương án tối ưu được đưa ra rất cần có ý kiến đóng góp của nhà vận tải chuyên nghiệp. Chúng tôi miễn phí tư vấn và hỗ trợ tối đa khi khách cần.

Ngoài ra, chúng tôi:

-Cung cấp phương tiện vận tải chuyên dụng, phù hợp để vận chuyển loại hàng hóa đặc biệt,

-Tính toán, xếp dỡ hàng hóa một cách khoa học, đảm bảo an toàn- tiết kiệm và thuận tiện;

-Xin cấp phép đối với các hàng hóa đặc thù,

-Liên hệ với các cơ quan chức năng hỗ trợ khi cần

-Làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa khi qua biên giới;

-Kiểm soát hàng hóa lưu thông 24/24.

“Lịch sử thì nhìn lại, còn chúng tôi thì bước tới!”

Hãy gọi 0966 443 440/1 để có thêm những thông tin hữu ích!

Tin Liên Quan